Scenarier låter dig som användare spara inställningar för flera enheter. Du kan sedan aktivera sparade scenarier för att styra alla de enheter som ingår i scenariet.

Du kan även skapa scenarier för enheter som ingår i en särskild grupp.

Steg

  • Logga in i Locus-Home™-appen.
  • Gå till Settings (kugghjulet längst ner på skärmen).
  • Välj Edit Scenarios och tryck på plus-symbolen ().
    • Här kan du även välja att skapa scenarier för enheter i en särskild grupp (förutsatt att det finns grupper skapade sen tidigare).
  • Skriv in ett namn för scenariet och justera önskade inställningar för de tillgängliga enheterna.
  • Tryck på “Update”.

Klart!

Du kan nu slå på/av ditt scenario när och var du vill, så länge du har tillgång till internet. Du aktiverar dina scenarios via den mittersta bilden “Scenarios” på startsidan.