El är en unik resurs som är svår att lagra i stora mängder och dess lagring är ofta kostsam. Därför är det viktigt att förbruka el i största möjliga utsträckning samtidigt som den produceras.

Vår ambition är att hjälpa dig att på ett enkelt sätt flytta delar av din elförbrukning till timmar då priset är lägre och belastningen på elnätet är mindre. Du sparar pengar och minskar flaskhalseffekten i elnätet på samma gång, win-win!

Locus-Home appen är kopplad direkt mot den europeiska elbörsen och kan därför beroende på var du bor optimera din elanvändning baserat på nuvarande elpris, timme för timme.

Vår produktserie innehåller hårdvara för olika typer av styrning. Installera och styr från Locus-Home appen. 

Se vilken produkt som passar dig!

Genom att sprida medvetenhet och uppmuntra till energieffektiva vanor kan många individer göra små förändringar som tillsammans har en betydande positiv effekt. Många kan göra lite.

Styr din varmvattenberedare med MPC-01