Locus-Home

Privacy Policy – SV

Vilka vi är

Giltigt datum: 26:e november 2018

Smoofit AB (“oss”, “vi” eller “vårt”) med registreringsnummer (556944-5306), Kaplansgatan 16B, 541 34 Skövde, Sverige.

Denna sekretesspolicy gäller för följande appar och tjänster som drivs av oss:

* Locus-Home ™ App
* Locus-Home Actions på Google
* https://locus-home.com
* https://locus-home.se

I detta dokument kallas alla punkter ovan “Tjänsten”.

Denna sida informerar dig om vår policy om insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår Service och de val du har kopplat till den data.

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du samlingen och användningen av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy har termer som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i våra användarvillkor.

Definitioner

Personlig information
Personuppgifter betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa data (eller från den och andra uppgifter som vi antingen har eller kommer sannolikt att komma in i).

Användningsdata
Användningsdata är data som samlas automatiskt antingen genereras av användningen av Tjänsten eller från själva Tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).

Kakor
Cookies är små bitar av data lagrade på en användares enhet.

Data Controller
Data Controller betyder en person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer vilka syften och vilka sätt som personuppgifter ska eller ska behandlas.

I samband med denna sekretesspolicy är vi en datakontrollör av dina uppgifter.

Dataprocessor (eller Tjänsteleverantörer)
Dataprocessor (eller Tjänsteleverantör) betyder en person (annan än en anställd hos datakontrollanten) som behandlar uppgifterna för datakontrollören.

Vi kan använda olika tjänsteleverantörers tjänster för att behandla dina data mer effektivt.

Data Ämne
Dataämne är en levande individ som är föremål för personuppgifter.

Användare
Användaren är den person som använder vår tjänst. Användaren motsvarar datafältet, som är föremål för personuppgifter.

Informationsinsamling och användning

Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig.

Typer data samlad

Personlig information
Medan du använder vår tjänst kan vi be dig om att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (“Personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

* E-postadress
* Förnamn och Efternamn
* Adress, Stat, Provins, Postnummer / Postnummer, Stad
* Cookies och Användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföring eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att ta emot några eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa länken “Unsubscribe” eller instruktionerna i ett e-postmeddelande vi skickar.

Användningsdata
Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du öppnar tjänsten via eller via en mobilenhet (“användningsdata”).

Denna användningsdata kan innehålla information som datorns Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsareversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

När du får tillgång till Tjänsten via eller via en mobilenhet kan den här användningsdata innehålla information som typen mobil enhet du använder, ditt unika ID för mobilenhet, din mobila enhetens IP-adress, ditt mobila operativsystem, typen av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Spårning och cookies
Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår service och hålla vissa uppgifter.

Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårteknik som används är också beacons, tags och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår Service.

Exempel på kakor vi använder:

* Session Cookies. Vi använder Session Cookies för att använda vår service.
* Preference Cookies. Vi använder Preference Cookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.
* Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetskakor av säkerhetsskäl.

Användning av data

Smoofit AB använder insamlade data för olika ändamål:

* Att tillhandahålla och behålla vår service
* För att meddela dig om ändringar i vår Service
* För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner hos vår tjänst när du väljer att göra det
* För att ge kundsupport
* Att samla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår service
* För att övervaka användningen av vår Service
* Att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem
* För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, om du inte valt att inte ta emot sådan information

Lagring av data

Smoofit AB behåller dina personuppgifter endast så länge som behövs för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi behåller och använder dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Smoofit AB kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användning Data behålls vanligen under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår service, eller vi är lagligen skyldiga att behålla dessa data under längre perioder.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från dem som ligger inom din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att ge information till oss, var vänlig notera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till Sverige och bearbetar det där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar din överenskommelse om den överföringen.

Smoofit AB kommer att vidta alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida inte det finns tillräckliga kontroller, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Upplämning av data

Upplysningar för brottsbekämpning
Under vissa omständigheter kan Smoofit AB vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter om så krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

Juridiska krav
Smoofit AB kan i god tro förklara dina personuppgifter om att sådan åtgärd är nödvändig för att:

* Att följa en lagstadgad skyldighet
* Att skydda och försvara Smoofit ABs rättigheter eller egendom
* För att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten
* För att skydda den personliga säkerheten hos användare av Tjänsten eller allmänheten
* För att skydda mot juridiskt ansvar

Datasäkerhet

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet, eller elektronisk lagringsmetod är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

Dina rättigheter

Smoofit AB har som mål att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

När det är möjligt kan du uppdatera dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan ändra dina personuppgifter, vänligen kontakta oss för att göra de ändringar som krävs.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du rätt:

* För att få tillgång till och ta emot en kopia av personuppgifterna vi håller om dig
* För att rätta till personliga uppgifter om dig som är felaktig
* För att begära radering av personuppgifter som hölls om dig

Du har rätt till dataöverföring för den information du tillhandahåller till Smoofit AB. Du kan begära att du får en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt elektroniskt format så att du kan hantera och flytta den.

Observera att vi kan fråga dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Tjänsteleverantörer

Vi kan använda tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår Service (“Service Providers”), för att tillhandahålla Tjänsten på vår väg, att utföra servicerelaterade tjänster eller att hjälpa oss att analysera hur vår Service används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på vår vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något annat syfte.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att styras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyen för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

Vår service tar inte emot någon under 13 år (“Barn”).

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrars medgivande, tar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att skicka den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och / eller ett framstående meddelande i vår Service innan förändringen blir effektiv och uppdaterar “effektiv datum” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på den här sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, kontakta oss:

info@smoofit.com