Så fungerar det

Vad menar vi med elprisstyrning och hur kan du spara pengar genom att använda det?

El är en unik resurs som är svår att lagra i stora mängder och dess lagring är ofta kostsam. Därför varierar priset på dygnet baserat på tillgången vid varje given tidpunkt, och efterfrågan vid samma givna tidpunkt. Förhållandet mellan tillgång och efterfrågan avspeglar sig i elpriset.

Att kunna flytta sin elförbrukning från en timma då efterfrågan på el är hög i förhållande till tillgången, till en timma då efterfrågan är låg i förhållande till tillgången gör att du kan spara flera kronor per kWh förbrukad el.

Förenklat så kan man säga att man sparar pengar genom att använda elen då den är billig istället för när den är dyr. Desto större variationer i elpriset desto mer pengar finns det att spara.

Våra produkter hjälper dig att automatiskt reglera din konsumtion baserat på aktuellt elpris i området där du bor.

Vad behöver jag?

För att spara pengar med funktionen elprisstyrning så behöver du någon av våra produkter som finns att beställa i vår butik, du behöver trådlöst hemmanätverk och du behöver ett rörligt timbaserat elprisavtal, har du inte redan det så kolla om du kan teckna det här.

Du använder appen Locus-Home™ för att ansluta enheten till ditt hemmanätverk. I appen anger du också vilket prisområde du tillhör, du kan läsa mer om Sveriges prisområden på energimarknadsinspektionens hemsida. När din enhet är installerad använder du appen för att sätta upp automatisk elprisstyrning. Observera att du inte behöver någon ytterligare gateway eller liknande.

Vilka saker i hemmet lämpar sig för elprisstyrning?

Antagligen vet du allra bäst själv vilken produkt som lämpar sig bäst att elprisstyra i just ditt hem men ett bra exempel är varmvattenberedaren. Läs gärna mer i vårt exempel.

Vad mer får jag än elprisstyrning?

Alla våra produkter är uppkopplade vilket gör att du kan övervaka och styra dina enheter var du än befinner dig från Locus-Home™ appen i din mobil.

Förutom elprisstyrning så kan du automatisera styrning baserat på solens upp eller nedgång, klockslag eller lång knapptryckning på fysisk väggbrytare. Vidare kan du såklart gruppera enheter i grupper och rum och skapa scener för att med en enkel knapptrycking sätta flera enheter till ett förvalt läge.

Om du åker bort kan du välja att slå på lura-tjuven läget som gör att förvalda enheter simulerar närvaro genom att slå på och av belysning under dygnets mörka timmar under normal vakentid.

Alla enheter uppdateras regelbundet med ny programvara för att säkerställa högsta säkerhet och senaste funktion.