Locus-Home

Styr din varmvattenberedare

Hur mycket kan jag spara?

En normalstor varmvattenberedare för villahushållet kan hålla samma energimängd i det uppvärmda vattnet som ett tesla powerwall batteri (se länk).

Vi tar ett exempel med en familj som har varmvattenberedare för att värma sitt vatten, något som är väldigt vanligt förekommande i många speciellt äldre hus. Familjen består av 2 vuxna och 2 tonåringar.

För att se hur en besparing kan se ut så gör vi en liten räkneövning:

Det åtgår cirka 0,00116 kWh energi att värma 1 liter vatten 1°C. Vi antar att inkommande vatten till familjens hus har temperaturen 10 °C och att duschtemperaturen är 40°C grader, vidare antar vi att en normaldusch är 5 minuter lång och förbrukar ungefär 60 liter vatten. Alltså måste det tillföras tillräckligt med energi för att höja temperaturen på 60 liter vatten med 30°C.

0.00116 x 30 x 60 = 2100 Wh eller 2.1 kWh per dusch.

Om vi tänker oss denna familj med 4 personer som i snitt duschar 5 minuter var varje morgon så blir det alltså 8.4 kWh.

Vi antar att effekten på varmvattenberedaren är drygt 1 kW, vilket innebär att det tar 8 timmar att värma allt vatten som förbrukats av familjen under morgonen.

Om vi använder de faktiska elpriserna för år 2022 och antar att familjen har samma morgonrutin varje dag, året runt. Vi jämför kostnaden för att starta uppvärmningen vid 7.00 på morgonen, när familjen har avslutat sin morgonrutin, med kostnaden för att värma upp motsvarande mängd vatten under dygnets billigaste timmar. För respektive elprisområde gäller då följande kostnader för helåret

Uppvärmning med start 7.00 och 8 timmar framåt:

 • SE1: 2346 kr
 • SE2: 2455 kr
 • SE3: 5361 kr
 • SE4: 5807 kr

Uppvärmning under dygnets 8 billigaste timmar:

 • SE1: 1353 kr
 • SE2: 1403 kr
 • SE3: 2093 kr
 • SE4: 2795 kr

Skillnad:

 • SE1: 993 kr
 • SE2: 1052 kr
 • SE3: 3268 kr
 • SE4: 3012 kr

Alltså kan familjen spara från 993kr upp till hela 3268kr på ett år genom att flytta uppvärmningen av vattnet till dygnets billigare timmar.

Tänk på

Observera att MPC-01 inte har möjlighet att övervaka temperaturen i varmvattenberedaren, beakta boverkets rekommendationer för tappvatten läs mer.