Locus-Home

3-fas styrning via kontaktor

Har du större laster i hemmet så kan du spara mer pengar om de lämpar sig för elprisstyrning.

MPC-01 kan vara en praktisk och kostnadseffektiv lösning för att styra en 3-fas kontaktor, särskilt om du vill automatisera och fjärrövervaka en elektrisk anordning eller maskin, eller såklart spara pengar genom att styra den via elpriset.

Välj en lämplig 3-fas kontaktor:
Innan du installerar din MPC-01 och kopplar till en 3-fas kontaktor är det avgörande att välja rätt kontaktor för din applikation. Här är några viktiga överväganden:
• Ström och spänning: Kontrollera att kontaktorn kan hantera den elektriska strömstyrkan och spänningen som din enhet eller maskin kräver. Överskrid aldrig kontaktorns nominella strömkapacitet.
• Lasttyp: Olika kontakter är konstruerade för olika typer av laster. Till exempel, om du kontrollerar en motor, se till att kontakten är lämplig för motorstyrning. Om det är för belysning, använd en kontaktor som är avsedd för det ändamålet.
• Spänningsstyrning: Kontrollera att kontaktorn kan styras vid den spänning som den MPC-01 ger, alltså att styrspänningen är 230V.