Locus-Home

Grupper, Scener och Automationer

I appen kan du skapa grupper för dina enheter. En grupp kan till exempel vara Vardagsrum, Utebelysning eller Temperatur Övervåning. Du kan välja namnet på gruppen själv och bestämma vilka enheter som ska ingå i den. För varje grupp kan du sedan koppla en eller flera scener. En scen innehåller information om vilket tillstånd en enhet ska ha när du aktiverar scenen. Tänk dig till exempel att du har en grupp som heter Garaget. Den innehåller två lampor och en termostat. I gruppen Garaget skapar du en scen som heter Kväll. När scenen Kväll aktiveras, tänds lamporna och termostaten ställs in på 15°C. Scenen Kväll förblir aktiv så länge dessa villkor är uppfyllda. Om du manuellt släcker någon av lamporna eller ändrar termostatens inställning så avaktiveras scenen.

Du kan också koppla en scen till specifika händelser för att uppnå vad vi kallar Automation. En sådan händelse kan vara till exempel en förändring i elpriset eller solens uppgång.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en scen inte kan “stängas av”. Detta för att det t.ex. är obestämt vilket värde en termostat skulle få vid en avstängd scen.