Automationer och elprisstyrning

Locus-Home appen är kopplad direkt mot den europeiska elbörsen och kan därför beroende på var du bor optimera din elanvändning baserat på nuvarande elpris, timme för timme. Observera att det rörliga elpriset inte inkluderar elnätskostnader för överföring, energiskatt, moms och avgifter till myndigheter.

 För att styra en enhet i ditt hem baserat på elpriset måste du först skapa en grupp för vilken elprisstyrningen ska gälla och definiera två scener. En scen ska beskriva vad som händer när priset går in i ett prisintervall, och den andra scenen ska beskriva vad som händer när priset går ut ur prisintervallet. Med andra ord, vad som ska hända när priset går från högt till lågt och vad som ska hända när priset går från lågt till högt.

Du har möjlighet att själv definiera vad som utgör ett högt eller lågt elpris genom att ange ett prisintervall. Ett prisintervall kan till exempel definieras som de timmar när priset är över 2 kr/kWh, vilket är ett absolut prisintervall. Alternativt kan du skapa ett relativt prisintervall, baserat på dygnets övriga timmar. Till exempel, de sex billigaste timmarna under dygnet.